(E-ırsaliye E-fatura E-arşiv E-müstahsil ve E-defter)

Hal komisyoncuları ciro limitlerine bakılmaksızın e-fatura kapsamına alındı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19 Ekim 2019 Tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Buna göre, Hal Komisyoncuları ve Hal Hayıt Sistemi’ne tabi olan mükellefler 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter kapsamına alınmış olup belgelerini elektronik ortamda düzenleyecekler.

AtlasPro, elektronik belgelendirme ile ilgili çalışmalarını önceki yıllarda tamamlamış ilgili tebliğe tam uyumlu ilk ve tek hal programıdır.

Binali Yıldırım Bayrampaşa’da bulunan Meyve ve Sebze Hali çalışanları ile iftar yaptı. İftar öncesi konuşan Yıldırım, Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler anlının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır.”


Hal komisyoncusu tefeci değildir.

Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, Yeni bir hal yasası yapılıyor, bir çalışma var. Bu çalışmayla ilgili bazı endişeler var. Bunları ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Her şeyden önce şunun burada milletimizin huzurunda siz hal çalışanları ve buradaki işletme sahiplerinin önünde ifade etmek istiyorum. Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler alnının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır.” Şeklinde konuştu.

Komisyoncunun Kazancı

Hal esnafını ve komisyoncularını malların semt pazarlarına taşınmasında garantör olduklarını dile getiren Yıldırım, Buraya üreticiden sebze meyve getirilir, burada komisyoncu veya buradaki satıcıların temsilcisi dediğimiz insanlar, işletmeler yaptıkları hizmetin karşılığında bir ücret alır. Bu da maksimum yüzde 8’dir, vergiyi düştükten sonra yüzde 4 kazancı vardır. Yapılan her işin her hizmetin mutlaka bir karşılığı olmalıdır.” diye konuştu.

Tedarik sistemi yetersizdir.

Sebze ve meyve fiyatlarında zaman zaman meydana gelen dalgalanmaların mevsim şartlarından, üretim ve arz talep dengesinin bozulmasından kaynaklandığını söylen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

Tedarik sistemi yetersizdir. Biz biliyoruz ki, tarladan mal çıkıp buraya gelince 4’e 1 fireye gider. Asıl mesele bu fire miktarını azaltmaktan geçiyor. Bunun için Ticaret Bakanlığımız Gıda Komitesi gerekli çalışmaları yapıyor. Mutlaka bizim fire oranını düşürmemiz, saklama zamanını uzatmamız lazım. Bunlar küçük yatırımlar değildir, bunlar ciddi kaynağı ihtiyaç gösterir. ” 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımda Milli Birlik Projesi Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Rapora göre tarım ürünleri için Semerat Holding kurulacak. Holdingin yüzde 50 hissesi ise özel sektörün olacak.

İçeriği zenginleştirilmeyen ve süreklilik arz etmeyen şekli değişik çözüm olabilir mi?

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hazırladığı “Tarımda Milli Birlik Projesi”nin ayrıntılarını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan raporda tarımda bütüncül bir perspektifle yapısal reformlara ihtiyaç olduğu vurguladı, israf, maliyetler, gıda enflasyonu ve adaletsizliğe dair tespitler sıralandı.

Tarladan sofraya kadar ürün değer zincirlerinde yüzde 50’ye varan israf ve verimsizlik olduğu belirtilen raporda tarımsal maliyetlerin oldukça yüksek olduğu, plansızlık ve yetersiz veri nedeniyle gıda fiyatlarında suni dalgalanmalar ve fiyat artışlarının yaşandığı kaydedildi.

Tarımda Milli Birlik Projesi’nde ise  “Yeni Değer Zincirimiz: Yalın Sistem” başlığı ile anlatılan sistem bir piramit şeklinde sunuluyor. Piramidin en altında çiftçiler, ormancılar ve balıkçılar yer alıyor. İkinci katmanda Milli Birlik Kooperatifi var. Milli Birlik Kooperatifi’nin oluşumu şöyle ifade ediliyor: “Bakanlık Taşra Teşkilatı ve Tarım Kredi Kooperatifi konsolide edilerek üreticilerin girdileri, toprak/su gibi kaynakları, üretim ve pazarlama ihtiyaçları makro planlama perspektifi ile organize edilecektir.”

Hedef dünya markası

Piramidin 3.katmanında ise Yalın Sistem’in “Global Oyuncusu” olarak belirtilen Semerat Holding var. Holdingin işlevi ise şöyle anlatılıyor: “Girdi temini, lojistik, pazarlama ve perakende aşamalarında üreticiden tüketiciye değer zincirini makro ölçekte planlayarak organize edecek ve bu gücünü uluslararası alana taşıyacaktır.” Piramidin tepesinde ise dünya markası yer alıyor. Yalın sistemle, üreticiye dünyadan katma değer transferini hedefleyecek dünya markası yaratılacak.

Yalın sistem

Tarımda Milli Birlik Projesi’nin temelini oluşturan Yalın Sistem’in yapısı 3 ana unsurdan oluşacak. Bunlardan ilki kurulacak olan Semerat Holding, İkincisi Milli Birlik Kooperatifi, üçüncüsü ise üreticiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan sunumda Semerat Holding’in yüzde 50 hissesinin (Ülker, Eti, Sütaş, Namet, Pınar, Unilever. TK Holding, Katamonu Entegre, Migros, Borsa vb.) özel sektöre ait olacağı ifade ediliyor. Yüzde 35’i Milli Birlik Kooperatifi’ne ve yüzde 15’inin ise (TMO, Çaykur, Türk Şeker vb.) tarımsal Kamu iktisadi Teşekkülleri’nde olacağı belirtiliyor.

Görev dağılımı yapılacak

Yalın Sistem’de tarımsal değer zincirindeki görevler Milli Birlik Kooperatifi ile Semerat Holding arasında paylaştırılacak. Girdi, üretim ve aracı bölümüne ilişkin görevleri Milli Birlik Kooperatifi, sanayi ve perakende kısmını ise Semerat Holding üstlenecek. Buna göre Milli Birlik Kooperatifi’nin yapacağı görevler şunlar: Mikro Planlama, Girdi Temini, Kaynak (Toprak, Su vb.) Planlama, Birincil Üretim, Teşvik ve Desteklemeler, Finansman, Pazarla İrtibat, Birincil İşleme ve Aracılar, İthalat-İhracat Rejimi. Emtia ticareti, sanayi ve perakende ana başlığı altında Semerat Holding’in görevleri ise şöyle sıralanıyor: Makro Planlama (Tüketim, Lojistik ve Pazar Planlaması) İleri İşleme, Perakende, Dünya Markası.

Kaynak: internethaber.com

Bir süredir ticari gündemin dilinden düşmeyen ve yaş-sebze meyve piyasasını yeniden düzenlemeyi hedefleyen, yeni hal yasası; komisyonculuğun kaldırılmasını çözüm olarak gören Hazine ve Maliye bakanlığı ile  Ticaret bakanlığının dikkatinden kaçmış olan bir ayrıntı, çeşitli haber kanallarında şu haber yayınlanıyor.

Halde 2 TL, rafta 7 TL

Haber7.com isimli haber sitesinin ekonomi haberlerinde paylaşılan bağlantısından da (Halde 2 TL rafta 7 TL) açıkça görüleceği üzere, şişirilmiş perakende fiyatlarının asıl müsebbibi, günah keçisi ilan edilen hal komisyoncuları ya da benzer hizmetleri veren hal esnafları değil, her zamanki gibi tüketiciden olabildiğince yüksek kazanç sağlamayı hedefleyen yaygın market ağları olduğu anlaşıldı.

Umarız hal yasası düzenlenirken bu gerçek göz önünde bulundurulur.  Ve yerine tatmin edici bir açıklama yapılmadan, kafalarda bir sürü soru işareti oluşmasına neden olan “Hal komisyonculuğunu kaldırılacak!”  (Bakan Albayrak Hal Yasasını Açıkladı) duyurusuyla allak bullak edilen hal piyasası, geçimini bu sektörden sağlayan binlerce esnaf, çalışan ve sektör tedarikçilerini de düşünerek adil bir yapıya kavuşur.

Dikkatli incelendiğinde asıl sorumluyu daha net gösteren bir kaç haber bağlantısı;

Ürün Künyeleri Hakkında Genelge

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; künye: malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiket veya bu bilgileri içeren belge olarak tanımlanmıştır.

Mezkûr Kanunun 5 inci maddesinin on birinci fıkrasında ise perakende satış yapan üreticiler hariç toptan veya perakende satış yapan diğer satıcıların; malların izlenebilirliğine yönelik bilgileri içeren ve Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek teknik özelliklere sahip künyelerin, kap veya ambalajların üzerinde bulundurulmasını sağlamak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Ürün Künyeleri - Hal Kayıt Sistemi HKS

Ürün Künyeleri – Hal Kayıt Sistemi HKS

07/07/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 42 nci maddesinde de; bildirim yapıldıktan sonra, Hal Kayıt Sistemi (Sistem) tarafından bu işleme ilişkin bir künye oluşturulacağı, künyenin, malın üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici/işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içereceği, her bir künye için Sistem tarafından özgün bir künye numarasının üretileceği, bu numara ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgilerin, bildirimde bulunulan mal miktarına göre ilgililer tarafından Sistem üzerinden belge veya barkodlu etiket olarak basılacağı belirtilmiştir.

21/09/2016 tarihli ve 29834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinde ise künyelerin, Sistem üzerinden tekli, çoklu veya etiket formatında künye olarak basılabileceği, tek mal için tekli künyelerin, aynı araç ile birden fazla mal taşınması halinde, bu mallar için tekli ya da çoklu künyelerin kullanılabileceği, kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan mallar ile kap veya ambalajından çıkartılarak perakende satışa sunulan mallar için kullanılacak künyelerin ise etiket formatında basılacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Ürün Künyeleri Hal Kayıt Sistemi HKS

Künyelerin yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olarak basımı ve kullanımında aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

1- Tekli ve/veya çoklu künyeler bildirimi yapan kişilerce basılır.

2- Künyelerin toptancı hali çıkışında kontrolü zorunludur. Künyesi bulunmayan malların toptancı halinden çıkışına izin verilmez.

3- Denetimler; künye belgeleri, künye numaraları, plaka veya belge numaralarının Sistem üzerinden kontrol edilmesi suretiyle yapılır. Perakende satış yerlerindeki denetimlerde ise etiket formatındaki künyelerin ibrazı istenir.

4- Künyeler aşağıda gösterilen şekilde basılarak kullanılır.
a) Doğrudan üreticilerden satın alınan malları perakende satışa sunan kişilerce (market, manav ve pazarcı) yapılan bildirimlerinde, künyeler (tekli, çoklu ve etiket formatında) bildirimi yapan kişilerce Sistem üzerinden basılarak kullanılır.

Örnek 1- Sisteme kayıtlı olan marketin üreticilerden satın alım bildirimi yaparak aldığı malları tasnifleme ve ambalajlama tesislerine ya da dağıtım merkezlerine veya depolara göndermesi halinde bu mallara ilişkin künyeler (tekli veya çoklu) market tarafından, malların bu noktalardan perakende satış yerlerine/şubelere sevki durumunda bu mallara ilişkin künyeler (tekli, çoklu veya etiket formatında) yine marketler tarafından basılarak kullanılır.

Örnek 2- Sisteme kayıtlı pazarcının üreticilerden satın alım bildirimi yaparak aldığı malları perakende satış yerine göndermesi halinde bu mallara ilişkin künyeler (tekli, çoklu ve etiket formatında) pazarcı tarafından basılarak kullanılır.

Örnek 3- Depo/tasnif ve ambalajcı sıfatıyla Sisteme kayıtlı kişilere sevk edilen mallara ilişkin künyeler (tekli veya çoklu) bildirimi yapan komisyoncu, üretici, sanayici, market vb. tarafından, bu malların geri sevklerinde ise künyeler (tekli veya çoklu) bildirimi yapan depo/tasnif ve ambalajcı sıfatına sahip kişiler tarafından basılarak kullanılır.

b) Sisteme kayıtlı perakendecilere yönelik yapılan bildirimlerde, künyeler (tekli veya çoklu) bildirimi yapan, etiket formatındaki künyeler ise bildirimin yapıldığı perakendeciler tarafından basılarak kullanılır.

Örnek 1- Toptancı halinde faaliyet gösteren hal içi tüccarlar/komisyoncular tarafından Sisteme kayıtlı marketin tasnifleme veya ambalajlama tesislerine ya da dağıtım merkezlerine veya depolarına gönderilmek üzere yapılan satış bildirimi sonrasında bu mallara ilişkin künyeler (tekli veya çoklu) hal içi tüccarlar/komisyoncular tarafından, malların bu noktalardan perakende satış yerine/şubelere sevki durumunda bu mallara ilişkin künyeler (tekli, çoklu veya etiket formatında) market tarafından basılır. Söz konusu malların doğrudan perakende satış yerlerine/şubelere gönderilmesi halinde tekli veya çoklu künyeler hal içi tüccarlar/komisyoncular tarafından, etiket formatındaki künyeler ise market tarafından basılarak kullanılır.

Örnek 2- İthalatçılar/üretici örgütleri/Sisteme kayıtlı üreticiler tarafından Sisteme kayıtlı marketin tasnifleme veya ambalajlama tesislerine ya da dağıtım merkezlerine veya depolarına gönderilmek üzere yapılan satış bildirimi sonrasında bu mallara ilişkin künyeler (tekli veya çoklu) ithalatçılar/üretici örgütleri/Sisteme kayıtlı üreticiler tarafından, malların bu noktalardan perakende satış yerine/şubelere sevki durumunda bu mallara ilişkin künyeler (tekli veya çoklu) market tarafından basılır. Söz konusu malların doğrudan perakende satış yerlerine/şubelere gönderilmesi halinde tekli veya çoklu künyeler ithalatçılar/üretici örgütleri/Sisteme kayıtlı üreticiler tarafından, etiket formatındaki künyeler ise market tarafından basılarak kullanılır.

c) Sisteme kayıtlı olmayan perakendecilere yönelik son tüketim yeri bildirimlerinde, künyeler (etiket formatında), bildirimi gerçekleştiren komisyoncu, hal içi tüccar, ithalatçı, üretici ve üretici örgütü tarafından basılarak perakendecilere teslim edilir.

Örnek 1- Toptancı halinde faaliyet gösteren hal içi tüccar/komisyoncu tarafından Sisteme kayıtlı olmayan markete/pazarcıya/manava yapılan satış bildirimi işlemi sonrasında bu mallara ilişkin künyeler (etiket formatında) hal içi tüccar/komisyoncu tarafından basılarak markete/pazarcıya/manava teslim edilir.

Örnek 2- Toptancı halinde veya hal dışında faaliyet gösteren üretici örgütleri ile Sisteme kayıtlı üreticiler tarafından Sisteme kayıtlı olmayan markete/pazarcıya/manava yapılan satış bildirimi sonrasında bu mallara ilişkin künyeler (etiket formatında) üreticiler/üretici örgütleri tarafından basılarak markete/pazarcıya/manava teslim edilir.

Örnek 3- Toptancı hali dışında faaliyet gösteren ithalatçılar tarafından Sisteme kayıtlı olmayan markete/pazarcıya/manava yapılan satış bildirimi sonrasında bu mallara ilişkin künyeler (etiket formatında) ithalatçılar tarafından basılarak markete/pazarcıya/manava teslim edilir.

d) Sebze ve meyveleri münhasıran kendi tüketimlerinde ya da sanayi tesislerinde hammadde olarak kullanan lokanta, otel, yemekhane, yurt, hastane ve sanayici gibi son kullanıcılar tarafından satın alınan mallar için etiket formatındaki künye kullanılmaz.

5- Toptancı hal içinde ya da dışında yapılan denetimlerde işbu Genelgeye aykırı durumların tespiti halinde 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer verilen hükme göre hareket edilir.

6- İşbu Genelge hükümlerine uygun hareket etmeyen toptancı hallerine 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre işlem tesis edilir.