KDV istisna kodları 13 Haziran 2022 itibariyle güncellenmiş ve yeni kodlar eklenmiştir. Güncel istisna kodlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

13 Haziran 2022 tarihinde güncellenmiştir

KODU ADI
301 11/1-a Mal İhracatı
302 11/1-a Hizmet İhracatı
303 11/1-a Roaming Hizmetleri
304 13/a Deniz Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi İle İnşa, Tadil, Bakım ve Onarımları
305 13/b Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler
306 13/c Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler
307 13/c Maden Arama, Altın, Gümüş ve Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme Ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim Ve Hizmetler[KDVGUT-(II/8-4)]
308 13/d Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi
309 13/e Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesi
310 13/f Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler
311 14/1 Uluslararası Taşımacılık
312 15/a Diplomatik Organ Ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler
313 15/b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler
314 19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar
315 14/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Romorklara Yapılan Motorin Teslimleri
316 11/1-a Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler
317 17/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bilgisayar Programları
318 Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler
319 13/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri
320 Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi’ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren “İstanbul Proje Koordinasyon Birimi”ne Yapılacak Teslim ve Hizmetler
321 Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları İle İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları
322 11/1-a Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti)
323 13/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
324 13/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri
325 13/ı Yem Teslimleri
326 13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi
327 13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi
328 13/i Konut veya İşyeri Teslimleri
330 KDV 13/j md. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin Teslim ve Hizmetler
331 KDV 13/m md. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
332 KDV Geçici 39. Md. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
333 KDV 13/k md. Kapsamında Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna
334 KDV 13/l md. Kapsamında Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna
335 KDV 13/n Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri
336 Geçici 40 UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler
337 Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/h) Maddesi Kapsamındaki Gaz Taşıma Hizmetleri
338 İmalatçıların Mal İhracatları
339 İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler
340 Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Mühendislik Hizmetleri
350 Diğerleri
351* KDV – İstisna Olmayan Diğer

*1 no.lu kdv beyannamesinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve işlem kodlari dışındaki, istisna olmayan ancak 0 KDV’li fatura oluşturulması gereken durumlarda kullanılacaktır.