07.07.2023

07 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla katma değer vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

KDV değişiklikleri 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

İlgili karar metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)

2007/13033 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde yer alan “%18” ibaresi “%20” şeklinde,

b) (c) bendinde yer alan “%8” ibaresi “%10” şeklinde, değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37- Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,”

MADDE 3– Bu Karar yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.