Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 12 Şubat 2023 tarihinde yapılan duyuru ile e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil vb. elektronik belgelerde Karekod kullanımının zorunlu olacağı duyurulmuş ve “Karekod Standardı Kılavuzu” yayınlanmıştı. Bahsi geçen kılavuzda belirtilen esaslara göre oluşturulacak Karekod’un uygulamanın başlayacağı tarihten itibaren düzenlenen elektronik belgelere mutlaka eklenmesi gerekmektedir.

Hangi elektronik belgeler için Karekod zorunlu?

  • e-Fatura
  • e-Arşiv Fatura
  • e-İrsaliye
  • e-Serbest Meslek Makbuzu
  • e-Müstahsil Makbuzu
  • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi
  • e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi
  • e-Adisyon Belgesi

Karekod zorunluluğu ne zaman başlayacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmış olan duyuruda, kılavuzda belirlenen şartlara uygun “Karekod”un 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren düzenlenecek elektronik belgelerde kullanımı zorunlu hale gelecektir.

Karekod Standardı Kılavuzuna erişmek için tıklayınız

Zorunlu Karekod uygulamasına hazır mısınız?

AtlasPro Hal Programı, AtlasPro Ticari, AtlasPro İhracat veya AtlasPro Ziraat kullanıyorsanız, Karekod uygulamasına zaten hazırsınız.