KDV tevkifat kodları ve KDV tevkifat oranları 01 Kasım 2022 itibariyle güncellenmiştir. Güncel tevkifat oranlarını ve kodlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

627 tevkifat kodunun oranı 5/10 olarak güncellenmiştir
650-DİĞER Tevkifat kodu Gelirler İdaresi tarafından kaldırılmıştır

1 Kasım 2022 tarihinde güncellenmiştir

KODU ADI ORAN 1 MART 2021 ÖNCESİ ORAN
601 Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri 4/10 3/10
602 Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 9/10 9/10
603 Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 7/10 5/10
604 Yemek servis hizmeti 5/10 5/10
605 Organizasyon hizmeti 5/10 5/10
606 İşgücü temin hizmetleri 9/10 9/10
607 Özel güvenlik hizmeti 9/10 9/10
608 Yapı denetim hizmetleri 9/10 9/10
609 Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri 7/10 5/10
610 Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri 9/10 9/10
611 Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri 9/10 9/10
612 Temizlik hizmeti 9/10 7/10
613 Çevre ve bahçe bakım hizmetleri 9/10 7/10
614 Servis taşımacılığı hizmeti 5/10 5/10
615 Her türlü baskı ve basım hizmetleri 7/10 5/10
616 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerdeki idare, kurum ve kuruşlara yapılan diğer hizmetler 5/10 5/10
617 Hurda metalden elde edilen külçe teslimleri 7/10 5/10
618 Hurda metalden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçe teslimleri 7/10 5/10
619 Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi 7/10 5/10
620 İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimi 7/10 5/10
621 Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi 9/10 9/10
622 Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri 9/10 9/10
623 Ağaç ve orman ürünleri teslimi 5/10 5/10
624 Yük taşımacılığı hizmeti 2/10
625 Ticari reklam hizmetleri 3/10
626 Diğer teslimler 2/10
627 Demir-Çelik ürünlerinin teslimi 5/10
801 Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 10/10
802 Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 10/10
803 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 10/10
804 Yemek Servis Hizmeti 10/10
805 Organizasyon Hizmeti 10/10
806 İşgücü Temin Hizmetleri 10/10
807 Özel Güvenlik Hizmeti 10/10
808 Yapı Denetim Hizmetleri 10/10
809 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 10/10
810 Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/ Götürme Hizmetleri 10/10
811 Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 10/10
812 Temizlik Hizmeti 10/10
813 Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 10/10
814 Servis Taşımacılığı Hizmeti 10/10
815 Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 10/10
816 Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri 10/10
817 Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi 10/10
818 Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi 10/10
819 İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimi 10/10
820 Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi 10/10
821 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimleri 10/10
822 Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 10/10
823 Yük Taşımacılığı Hizmeti 10/10
824 Ticari Reklam Hizmetleri 10/10
825 Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi 10/10